Kada je mladi izumitelj Palmer Lucky uspeo da zatalasa kompletnu industriju moderne tehnologije i video igara sa uspešnim Kickstarterom njegove veoma napredne i novčano veoma dostupne VR platforme Oculus Rift, kompanija Zenimax je počela da istražuje da li je Palmer Lucky previše iskoristio znanje John Carmack-a koji je u to doba bio stalni zaposleni radnik u iD Software-u, kompaniji koja je u potpunom vlasništvu Zenimax-a. Njihovo interesovanje se drastično povećalo kada je Facebook platio 2 milijarde dolara za kupovinu Oculus VR firme i skoro indentičnim tajmingom prelaska John Carmack-a u Oculus.

Zenimax je reagovao bez puno čekanja, tužeći Oculus VR firmu u dva navrata – prvi put tokom maja 2014. godine kada su optužili Oculus VR da su nezakonito iskoristili i preuzeli znanje i tehnološka rešenja koje je Carmack sam stvorio dok je bio zaposleni u Zenimax-u. Po njihovoj tvrdnji, ovo zalaganje John Carmack-a na pravljenju softverske podrške za Rift je bilo odgovorno za pravljenje temelja Oculus Rift brenda i cele firme. Sam Palmer Lucky je samo napravio ranu verziju hardvera, dok je Carmack bio odgovoran za pokretanje prvog softvera u VR-u, straživanja kako da se VR hardver poboljša, i čak prve javne promocije ovog uređaja dosta pre Kickstartera. U avgustu 2016. godine Zenimax je dodatno pojačao svoju sudski proces sa novim detaljnijim optužbama, direktno okrivljujući vođstvo Oculusa da su prekršili pravila korišćenja tehnologija njihove firme, iskorišćavajući rešenja i trud koji su njihovi zaposleni napravili u Zenimax-ovim prostorijama i na Zenimax-ovim kompjuterima.

Reakcija Oculus VR-a na sve ove optužbe je naravno bila očekivana, totalno su ih odbili i javno su najavili da će se iz sve snage boriti da dokažu da Zenimax-ovi advokati nisu u pravu.

palmer-luckey-thumb

Nažalost po njih, tokom poslednjeg zasedanja sudskog procesa nezavisni sudski istražitelji su došli do veoma zanimljivih otkrića koja bacaju senku na tvrnje Oculusa. Naime, posle naređenja sudije da se detaljno ispitaju kompjuterski sistemi Oculus-a, nezavisni kompjuterski forenzičar je došao do neopozivog zaključka da se na John Carmack-ovom kompjuteru nalaze podatci, tehnička rešenja i zapisi kompunikacija koji dokazuju da je on ne samo na suđenju izneo netačne podatke, već su i njegova “ekspertna” svedočenja opisala drukčije stanje od stvarnog. Sudija je posle ovog svedočenja naredio detaljniju pretragu John Carmack-ovih fajlova iz 2014. godine i u Zenimax-u i Oculusu kada je prešao na svoj novi posao, a takođe su naredili Samsungu rok od tri nedelje da sudu daju na raspolaganje sve podatke o njihovoj kooperaciji sa Oculus VR-om povodom pravljenja Gear VR platforme na kojoj je John Carmak radio.

Oculus VR firma nije imala javni komentar na ovu iznenadnu promenu toka sudskog procesa.