Kada je PS4 stigao u prodaju krajem 2013. godine, igračka javnost je prihvatila nedostatak backwards compatibility-a sa starijim konzolama jer je Sony tada očigledno bio fokusiran da se po prvi put prebaci na x86 CPU arhitekturu, a i sam hardver unutar konzole je očigledno bio nedovoljan da emulira veoma komplikovanu arhitekturu PS3-a.  Sedam godina je prošlo, i sada kada nam stiže dosta moćniji PlayStation 5, mnogi igrači su držali nadu živom da će ova nova konzola moći da najzad emulira mnogobrojne PS3 naslove koji nikad nisu doble portove na drugom hardveru.

Ali Ubisoft nam je javio tužnu vest.

Naime na jednoj od svojih FAQ stranica, Ubisoft je potvrdio da PS5 neće imati BC podršku za PS1, PS2 i PS3 naslove, i da će biti fokusiran samo na emulaciju PS4 naslova i zajednički multiplayer između korisnika ove dve generacije konzola. Ova stranica je brzo promenjena, uklanjajući svako spominjanje tih starih konzola.

Par PS2 naslova je izašlo na PS4 konzoli, očigledno radeći na softverskom emulatoru koji je uspeo da poveća rezoluciju igara i učita novije elemente koji nisu bili prisutni u originalu (detaljnije teksture i oštriju UI grafiku). Emulacija PS3 konzole se i dalje razvija na PC platformi, gde je grupa kodera iz RCPS3 tima uspela čak i neke od ekskluzivnih PS3 naslova da emulira u 4K60 modu.