Pogledajte sinematik sa kojim je najavljena nova World of Warcraft ekspanzija, a za features video posetite sledeći link kao i, u duhu stare škole koju Blizzard i dalje bez greške poštuje, sjajano dizajniranu Internet prezentaciju najnovije ekspanije.