MEDIA DANI u NOVOM SADU

Predavanje o razvoju i dizajnu video igara  (predavač: Markus Wiemker)
Prezentacija MEDIA potprograma i konkursa za razvoj video igara

2 i 3. novembar 2016. godine
u Poslovnom inkubatoru Novi Sad, Vojvođanskih brigada 28

MEDIA desk Srbije u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva 2. i  3. novembra 2016. godine organizuje predavanje i prezentaciju o razvoju video igara i o mogućnostima finansiranja koje su u okviru MEDIA potprograma dostupne predstavnicima gaming industrije u Srbiji.  Predavanje i prezentacija biće održane u  Poslovnom inkubatoru Novi Sad, Vojvođanskih brigada 28.

U sredu, 2 novembra 2016. godine sa početkom u 12h profesor Markus Wiemker održaće predavanje o razvoju video igrica i poslednjim tendencijama kada je reč o dizajnu video igrica, ali će se u okviru svog predavanja osvrnuti i na razvoj evropske gaming industrije.

Profesot Markus Wiemker studirao je sociologiju, filozofiju i psihologiju sa posebnim osvrtom na medije i kulturu na Univerzitetu za tehnologiju RWTH (Ahen, Nemačka). Predaje Game Design i Game Studies na različitim školama i univerzitetima u Nemačkoj, Austriji i Singapuru, a takođe je za mnoge institucije u Evropi, Africi i Aziji razvijao nastavne planove za Game Design. Trenutno predaje Game Design na Media Akademie – Hochschule Stuttgart (mAHS), na Univrzitetu primenjenih umetnosti.

U četvrtak, 3. novembra sa početkom u 12h MEDIA desk Srbije predstaviće moguće izvore finansiranja razvoja video igara koje pruža program Evropske Unije za podršku kulturi i audiovizuelni sektoru – Kreativna Evropa MEDIA.

U poslednjih 25 godina MEDIA potprogram je investirao 2.4 milijarde evra u kapacitete evropskih filmskih i audiovizuelnih industrija uključujući i gaming industriju, da razvijaju, distribuiraju i promovišu AV dela kroz različite platforme. Imajući u vidu da je od 2015. godine Srbija deo ovog potprograma tokom ovog predavanja MEDIA desk Srbije predstaviće mogućnosti finansiranja za predstavnike AV sektora u Srbiji koje postoje u okviru potprograma MEDIA kao i način apliciranja.

MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA koje je oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije.

Cilj MEDIA deska jeste da pruži podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje, MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA potprogram i pruža podršku i savete za konkurisanje.

Ulaz na predavanje je besplatan.
Više informacija i prijava na info@media.kreativnaevropa.rs i een-srbija@uns.ac.rs

1

2