Posle dugog niza godina lagane promocije ranih cloud streaming servisa (OnLive, Gaikai, PSNow), najzad nam stiže jedan novi veliki igrač koji će ne samo pokušati da se probije na tržištu sa veoma dobro sklopljenim tehničkim rešenjima, impresivnom Internet infranstrukturom koju ima svega par kompanija na svetu, integracijom u već prisutni hardver koji svi im imamo po našim kućama i ponudom širokog spektra najnovijih video igara, već će i svojim dolaskom naterati konkurente da se više potrude oko svojih game streaming planova.

Google Stadia će tokom ovog novembra krenuti sa radom na oba kontinenta Amerike i tridesetak Azijskih i Evropskih zemlja, ali nažalost nas nema na ovom spisku. Pošto se cloud game streaming jako oslanja na prisustvo bliskih servera, Google će se aktivno truditi da obeshrabri kupce sa ne-podržanih teritorija da direktno isprobaju ove igre. Tokom 2020. godine su najavili ekspanziju ovog servisa na dodatne teritorije, pa se onda možemo nadati da će i naš region dobiti bliske servere.