Prošlost i budučnost će se sudariti jedni sa drugim u novom turniru za sudbinu zemlje koji će početi 23. aprila!