Ova godina je od svog starta imala premijere zaista mnogih impresivnih naslova, a kulminacija ovog trenda će biti ostvarena tokom meseca oktobra kada će maltene svaki drugi dan u prodaju stići neki dugo čekan naslov.

5. oktobar – Assassin’s Creed Mirage (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X)

10. oktobar – Forza Motorsport (PC, Xbox Series X/S)

11. oktobar – Total War: Pharaoh (PC)

11. oktobar – Honkai: Star Rail (PS5)

13. oktobar – Lords of the Fallen (PC, PS5, Xbox Series X/S)

17. oktobar – Sonic Superstars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch)

20. oktobar – Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)

20. oktobar – Super Mario Bros. Wonder (Switch)

26. oktobar – Ghostrunner 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

27. oktobar – Alan Wake 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)