No Man’s Sky (EmuGlx review) je posle  svoje klimave premijere 2016. godine lagano postala igra koja se ne može više lako ignorisati.

Proširena sa nekoliko ogromnih besplatnih ekspanzija koje su dodale beskrajne načine nove zabave, ova istraživača igra će uskoro postati zabava miliona vlasnika PlayStation VR i Steam VR sistema.

Istraživanje beskrajnih horizonata ove igre u VR okruženju će moći da počne već ovog leta kada u No Man’s Sky stigne dugo najavljivana “Beyond” ekspanzija koja će sa sobom doneti totalno novo MP okruženje i nekoliko drugih velikih gameplay sistema.