Pre neki dan bili smo na domaćoj Dark Souls III premijeri, kako smo se tamo provali možete videti u našoj ranije objavljenoj reportaži, a sada nam stžu i sve zvanične slike sa eventa.