Miks tradicionalnog gameplay-a kojeg pamtimo iz davnih Q3 dana i novih MP servisa su pomogli igri Quake Champions da tokom ove godine uspe da oko sebe sakupi mnogo igrača. Najnovija vest sa QuakeCon-a će poboljšati priliv novih ratnika!

Od sada, Quake Champions je besplatan za sve PC igrače, koji mogu koristiti samo jednog besplatnog borca. Ostali se mogu kupiti ili pojedinačno ili u paketu od $30 koji je otključati i sve trenutne i sve buduće heroje koji budu dodavani u igri. Ovaj paket je za vreme QuakeCon-a ponuđen po promotivnoj ceni od $20.